Wystawa Still Life w Gdańsku

7. maja w Gdańsku przy ulicy Niterów 29 w galerii sztuki LAYUP zlokalizowana będzie wystawa ściśle powiązana ze streetartem.

Celem wystawy jest zaprezentowanie zaplecza ulicznej sztuki, podjęcie tematu od strony genezy oraz narodzin każdego dzieła. Galeria będzie zawierała szereg prac artystycznych pobranych bezpośrednio z warsztatu twórców, prezentujących  swego rodzaju punkt przejściowy pomiędzy ideą i pomysłem, a finalnym obrazem zdobiącym ulice. Zaprezentowany zostanie zbiór kolekcjonowany przez galerię na przełomie ostatnich trzech lat.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do utworzonego na facebooku wydarzenia.