Art

„Lovers” autorstwa Ludo

W labiryncie paryskich ulic możemy napotkać nowe dzieło wykonane przez Ludo. Na murze jednego z budynków można zaobserwować pracę przedstawiającą dwa zmechanizowane ptaki w trakcie pocałunku….